Tuesday, 2 August 2016

Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics.

Posted by Sangeetha S
Annamayya telugu devotional hit movie director by K.Raghavendra Rao and producer by V.Doraswamy Raju. Starring lead roles in this movie by Akkineni Nagarjuna, Suman, Mohan babu, Ramya Krishna, Roja, Kasthuri, Bhanu Priya, Srikanya. Annamayya Telugu movie cinematography by A.Vincent edited by A.Sreekar Prasad. Production Company by VMC Productions.Annamayya Telugu movie dialgues written by J.K.Bharavi.

Annamayya Telugu Movie Songs Lyrics

Movie: Annamayya
Director: K.Raghavendra Rao
Producer: V.Doraswamy Raju
Hero: Akkineni Nagarjuna,Mohan Babu
Heroine's: Ramya Krishna,Roja,Kasthuri
God and Goddess Actor's: Suman,Bhanupriya,Sri Kanya
Music Director: M.M.Keeravani
Lyrics Writer: Veturi,J.K.Bharavi,Annamayya Keerthana
Male Singer's: S.P.Balasubramanyam,M.M.Keeravani,Mano,Anand Battacharya,Poorna Chandra,Sriram,Anand,Gangadhar,
Female Singer's:Srileka,Sujatha,Radhika,K.S.Chitra,Anuradha,S.P.Sailaja,
Date on Released: 22nd May 1997
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********
annamayya-telugu-movie-songs-lyrics
ANNAMAYYA
 ********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********

Annamayya Govindha Sritha Song Lyrics:

Music Director: M.M.Keeravani
Lyrics Writer:Annamayya Keerthana
Male Singer: S.P.Balasubramanyam,Keeravani,Anand Battacharya
Female Singer: Anuradha
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********
govinda sritha
govindasrita gokoola broonda pavana jayajaya paramananda
govindasrita gokoola broonda pavana jayajaya paramananda
harinamame kadoo anandakaramoo maroogavo maroogavo maroogavo manasa
harinamame kadoo anandakaramoo maroogavo maroogavo maroogavo manasa
ranga ranga rangapati ranganadha nee singarale tarachaya sriranganadha
ranga ranga rangapati ranganadha nee singarale tarachaya sriranganadha
ramoodoo raghavoodoo ravikooloo ditadoo bhoomijakoo patiyaina pooroosha nidhanamoo
ramoodoo raghavoodoo ravikooloo ditadoo bhoomijakoo patiyaina pooroosha nidhanamoo
ramoodoo raghavoodoo ravikooloo ditadoo
ram ram sita ram ram sita ram
periginanadoo choodaro pedda hanoomantoodoo
periginanadoo choodaro pedda hanoomantoodoo paragi nana vidyala balavantoodoo
vedamooloo sootimpaga vedookaloo daivaraga adarinchi dasoola mohana narasimhoodoo
chakani taliki changoobhala tana chakera moviki changoobhala
chakani taliki changoobhala tana chakera moviki changoobhala
chakani taliki changoobhala tana chakera moviki changoobhala
chakani taliki changoobhala
chakani taliki changoobhala
kattedoora vaikoonthamoo kanachayina konda tettelaye maheemale tiroomala konda tiroomala konda
kattedoora vaikoonthamoo kanachayina konda tettelaye maheemale tiroomala konda tiroomala konda
tirooveedhoola merasi deva devoodoo
tirooveedhoola merasi deva devoodoo garimala minchina singaramoola todanoo
tirooveedhoola merasi deva devoodoo

brahmamokate para brahmamokate
brahmamokate para brahmamokate para brahmamokate para brahmamokate
tandanana ahi tandananapoore...tandanana bhala..tandanana
para brahmamokate para brahmamokate
tanadanana bhala tanadanana

nindararajoo nidrinchoo nidrayoonokate andanelantoo nidra adiyoo nokate
mendaina brahmanoodoo mettoobhoomi yokate chandaloodoondetti sari bhoomi yokate

brahmamokate para brahmamokate
brahmamokate para brahmamokate para brahmamokate para brahmamokate
tandanana ahi tandananapoore...tandanana bhala..tandanana

kadagi enoogoo meeda kayoo yendokate poodami soonakamoo meeda polayoo yendokate
kadoopoonyoolanoo papakarmoolanoo sarigava jadiyoo srivenkateswaroo namamokate
kadoopoonyalanoo papakarmoolanoo sarigava jadiyoo srivenkateswaroo namamokate

brahmamokate para brahmamokate
brahmamokate para brahmamokate para brahmamokate para brahmamokate
tandanana ahi tandananapoore...tandanana bhala..tandanana
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********

Annamayya  Veenaro Bhagyamoo Song Lyrics:

Music Director: M.M.Keeravani
Lyrics Writer: Annamayya Keerthana
Male Singer’sS.P.Balasubramanyam,Keeravani,Anand,Gangadhar,Purnachandhar,Anand Battacharya
Female Singer:Srilekha,Anuradha,Renuka,Sujatha
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********
(veenaro bhagyamoo veeshnoo kadha) - 5

chereeyasodakoo seesooveetadoo
daroonee brahmakoo tandreeyoo neetadoo
chereeyasodakoo seesooveetadoo
daroonee brahmakoo tandreeyoo neetadoo
chereeyasodakoo seesooveetadoo

anoorenoo pareepoornamaeena roopamoo
aneemadee seeree anjanadree meedee roopamoo
anoorenoo pareepoornamaeena roopamoo
aneemadee seeree anjanadree meedee roopamoo
anoorenoo pareepoornamaeena roopamoo

emanee pogadoodoome eeka neenoo amanee sobagoola alamelmanga
emanee pogadoodoome

vedookondama vedookondama vedookondama venkatageeree venkateswaroonee vedookondama
vedookondama venkatageeree venkateswaroonee vedookondama
yelamee koreena varaleeche devoode
yelamee koreena varaleeche devoode vadoo alamelmanga vadoo alamelmanga sreevenkatadhree nadhoode
vedookondama vedookondama venkatageeree venkateswaroonee vedookondama vedookondama vedookondama vedookondama..
yedoo kondala vada venkataramana goveenda goveenda
yedoo kondala vada venkataramana goveenda goveenda
yedoo kondala vada venkataramana goveenda goveenda

eendareekee abhayamboo leechoo cheyee
kandoovagoo manchee bangaroo cheyee
(eendareekee abhayamboo leechoo cheyee) - 2
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********

Annamayya Veenapaloo Veenavale Song Lyrics:

Music Director: M.M.Keeravani
Lyrics Writer: Annamayya Keerthana
Male Singer:S.P.Balasubramanya
Female Singer's:Srileka,Renuka
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********
veenapaloo veenavale veentaveentaloo
veenapaloo veenavale veentaveentaloo
panagapoo domatera paeekettavelaya

( veenapaloo veenavale veentaveentaloo
panagapoo domatera paeekettavelaya )- 2

kantee sookravaramoo gadeeyaledeenta antee alameloomanga andanoonde swamee
kantee sookravaramoo gadeeyaledeenta antee alameloomanga andanoonde swamee kantee
peedeekeeta talambrala pendlee kootooroo konta pedamareelee naveenee pendlee kootooroo
peedeekeeta talambrala pendlee kootooroo konta pedamareelee naveenee pendlee kootooroo
peroogala javaralee pendlee kootooroo pedda peroola mootyalameda pendlee kootooroo
perantandla nadeemee pendlee kootooroo
perantandla nadeemee pendlee kootooroo veebhoo peroo goocha seegoopadee pendlee kootooroo

alara chanchalamaeena atmalandoonda nee alavatoo chesenee ooyala
alara chanchalamaeena atmalandoonda nee alavatoo chesenee ooyala
paloomaroo oochvasa pavanamandoonda nee bhavamboo teleepenee ooyala
paloomaroo oochvasa pavanamandoonda nee bhavamboo teleepenee ooyala
ooyala ooyala ooyala ooyala ooyala ooyala ooyala ooyala
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********

Annamayya Telugu Padaneekee Song Lyrics:

Music Director: M.M.Keeravani
Lyrics Writer: Veturi
Male Singer: S.P.Balasubramanyam
Female Singer's: Sujatha,Renuka
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********
(Om Om) - 2
telugu padaneekee janmadeenam
edee jana padaneekee jnanapadam
edoo swarale edoo kondalaee velaseena kaleeyooga veeshnoo padam
anamaya jananam
edee anamaya jananam
edee anamaya jananam

areeshadvargamoo teganareeke hareekhadgamedee nandakamoo
brahmalokamoona brahmabharatee nadaseessooloo pondeenadaee
seevalokamoona cheedveelasamoona damaroodhvaneelo gamakeetamaee
deevyasabhalalo navyalasyamoola poobantoola chebanteega egasee
neerada mandala narada toomboora mahatee ganavoo maheemaloo teleesee
seetaheema kamdara yateeratsabhalo tapaha phalamooga talookoomanee
talee tanamookaee taladeeloo a lakka mamba garbhalayamoolo
praveseenche anandakamoo nandanananda karakamoo
anamaya jananam
edee anamaya jananam
edee anamaya jananam

padmavateeye pooroodoo poyaga padhmasanoode oosooroo poyaga
veeshnoo tejamaee nada beejamaee andhra saheetee amara kosamaee
avatareenchenoo anamaya asatoma sadgamaya
avatareenchenoo anamaya asatoma sadgamaya

papadooga nateenta pakootoo bhagavatamoo cheppatenaya
hareenamamoonoo alakeenchaka aramooddalane mootadaya
telugu bharateekee veloogoo harataee edalayalo pada kaveetaloo kalaya
talapakalo edeege anamaya tamasoma jyoteergamaya
tamasoma jyoteergamaya
tamasoma jyoteergamaya
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********

Annamayya Sobhaname Sobaname Song Lyrics:

Music Director: M.M.Keeravani
Lyrics Writer: Annamayya Keerthana
Male Singer: Mano

********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********
sobhaname sobhaname
sobhaname sobhaname
vaeebhavamoola paavanamoorteekee
sobhaname sobhaname
sobhaname sobhaname
vaeebhavamoola paavanamoorteekee
sobhaname sobhaname
devadaanavoola dheeratanoo dhaavateepadee vaardheetaroovooganoo
devadaanavoola dheeratanoo dhaavateepadee vaardheetaroovooganoo
sreevaneetaamanee chelagee pendlaadeena sreevenkatageeree sreeneedheekee
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********

Annamayya Purooshotama Song Lyrics:

Music Director: M.M.Keeravani
Lyrics Writer: Annamayya Keerthana
Male Singer: S.P.Balasubramanyam
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********
purooshotama purooshotama purooshotama
podagantimayamimoo purooshotama
mamoo edayakavaya koneti rayada
podagantimayamimoo purooshotama
mamoo edayakavaya koneti rayada
podagantimayamimoo purooshotama

korimamoo nelinati kooladaivama chala nerichi peddalicchina nidanama
garavinchi dappideerchoo kalameghama
garavinchi dappideerchoo kalameghama
garavinchi dappideerchoo kalameghama makoo cheroova chitamooloni sreenivasooda

podagantimayamimoo purooshotama

chedaneeka bratikinche siddhamantrama
chedaneeka bratikinche siddhamantrama
rogaladachi rakshinche divyaooshadhama
badibayaka tirige pranabandhooda
badibayaka tirige pranabandhooda
badibayaka tirige pranabandhooda
mamoo gadiyinchinati srivenkatanadhooda

podagantimayamimoo purooshotama
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********

Annamayya Neegama Neegamanta Song Lyrics:

Music Director: M.M.Keeravani
Lyrics Writer: Annamayya Keerthana
Male Singer: S.P.Balasubramanyam
Female Singer's: K.S.Chitra
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********
neegama neegamanta varneeta manohara roopa nagaraja dharooda sreenarayana
neegama neegamanta varneeta manohara roopa nagaraja dharooda sreenarayana
narayana sreemannarayana narayana venkata narayana

deepeenchoo vaeeragya deevya saoomkhyambheeya
nopaka kada nannoo nodabaroopoochoo
paeepaee
paeepaeena samsara bandhamoola katevoo
na palookoo cheloona narayana
paeepaeena samsara bandhamoola katevoo
na palookoo cheloona narayana
neegama gamadanee sagamagasanee

(neegama neegamanta varneeta manohara roopa nagaraja dharooda sreenarayana) - 2

neesa ga sagasagasagasaga daneesagamagasagamaga saneedhasa neesadha sagama gamaga madanee dhaneesa magasaneedhamagasa
veeveedha neerbhandhamoola
veeveedha neerbhandhamoola vedala droyakanannoo bhavasagaramoola dadabadajetoora..
deeveejendravandhya.sree teeroovenkadreesa
deeveejendhravandhya.sree teeroovenkadreesa navaneetachora sree narayana neegama sagamagasaneedhamaganee
neegama gasamagadhamaneedhasa

(neegama neegamanta varneeta manohara roopa nagaraja dharooda sreenarayana
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********

Annamayya Palanetraloo Song Lyrics:

Music Director: M.M.Keeravani
Lyrics Writer: Veturi
Male Singer: S.P.Balasubramanyam
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********
palanethraloo
phalanetranala prabala vidhyoolata keli vihara lakshminarasimha lakshmimarasimha

pralaya maroota ghora bhrastika pootkara lalita nisvasa dolarachanaya
koolasaila koombhoonikoomoodahita ravigagana chalananidi nipoona nischala narasimha
nischala narasimha

daroonojvala dhagaddhageeta danshtranala vee kara spoolinga sangakridaya
vairi danavi ghora vamsa bhasmikarana karana prakata venkata narasimha
venkata narasimha venkata narasimha
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********

Annamayya Nanati Bathookoo Song Lyrics:

Music Director: M.M.Keeravani
Lyrics Writer: AnnamAcharya Keerthana
Male Singer: Mano
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********
Nanati Bathookoo
nanati batookoo natakamoo kanaka kannadi kevalyamoo
nanati batookoo natakamoo natakamoo

poottootayoo nijamoo povootayoo nijamoo
nattanadimi pani natakamoo ettanedoota galadi prapanchamoo
katta kadapatidi kevalyamoo
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********

Annamayya Mooseena Mootyalakele Song Lyrics:

Music Director: M.M.Keeravani
Lyrics Writer: Annamacharya Keerthana
Male Singer: S.P.Balasubramanyam
Female Singer's: K.S.Chitra
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********
mooseena mootyalakele moragaloo asala cheetaneekele alavokaloo
mooseena mootyalakele moragaloo asala cheetaneekele alavokaloo
mooseena mootyalakele moragaloo asala cheetaneekele alavokaloo
kandoolenee momoonakele kastooree cheendoonee koppoonakele chemantooloo
mandayanamoonakele matela motaloo
mandayanamoonakele matela motaloo gandhamele paeekamanee neemeneekee

mooseena mootyalakele moragaloo asala cheetaneekele alavokaloo

moodoomoodoo matalakele moodamooloo nee adapoo chekeeleekele araveeree
odeeka kootameekele ele ele ele le
odeeka kootameekele voorpooloo neekoo adamele teeroo venkatadreesoogoodee

mooseena mootyalakele moragaloo asala cheetaneekele alavokaloo
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********

Annamayya  Kaundalo Nelakona Song Lyrics:

Music Director: M.M.Keeravani
Lyrics Writer: Annamayya Keerthana
Male Singer: S.P.Balasubramanyam
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********
kaundalo nelakona koneti raayoodoovaadoo
kaundalo nelakona koneti raayoodoovaadoo
kondalanta varamooloo gooppedoovaadoo
kondalanta varamooloo gooppedoovaadoo
kaundalo nelakona koneti raayoodoovaadoo
kondalanta varamooloo gooppedoovaadoo

Kaundalo nelakona koneti raayoodoovaadoo
kaundalo nelakona koneti raayoodoovaadoo
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********

Annamayya Imoko Song Lyrics:

Music Director: M.M.Keeravani
Lyrics Writer: Annamayya Keerthana
Male Singer: S.P.Balasubramanyam
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********
imoko
goveenda neeschalalanda mandara makkaranda
nee namam madhuram nee roopam madhuram nee sarasa srungara keertana
madhuratee madhuram swamee ah ha

imoko imoko
cheeguru tadharamuna yeda neda kasturee neendenu
bhameenee veebhunaku vraseena patreeka kadu kada

kaleekee chakoraksheekee kada kannulu kempaee tocheena cheluvambeeppudee demmo cheenteempare chelulu
naluvunapranesvarupaee nateena a kona choopulu
naluvunapranesvarupaee nateena a kona choopulu
neeluvuna perukaga nanteena netturu kadu kada

imoko imoko
cheeguru tadharamuna yeda neda kasturee neendenu
bhameenee veebhunaku vraseena patreeka kadu kada

jagadapu chanuvula jajara sageenala manchapu jajara
jagadapu chanuvula jajara sageenala manchapu jajara
tareeka jam jam jam jam jam jam keedadadhakeetdhum
mollalu turumula mudeecheena baruvuna mollapu sarasapu mureepemuna
jallana puppodee jaraga pateepaee challe rateevalu jajara
jagadapu chanuvula jajara sageenala manchapu jajara
tha danak tha janak tha dheeneektha dadheenthanakatheem
barapu kuchamulapaeepaee kaduseengaram nerapedu ganda vodee
cheruva pateepaee cheendaga padatulu sareku challeru jajara

imoko imoko
cheeguru tadharamuna yeda neda kasturee neendenu
bhameenee veebhunaku vraseena patreeka kadu kada

thakthadheem thajanuthan keeddathakeetdhum thakthadheemajanu thadheem thakeedthom thadhee thajano thanajanu thajanu thakdheem geenthadhakdheem geenathadhathakeedadada
beenkapu kootamee penagetee chematala pankapu pootala pareemalamu
venkatapateepaee veladulu neencheru sankumadambula jajara

imoko imoko
cheeguru tadharamuna yeda neda kasturee neendenu
bhameenee veebhunaku vraseena patreeka kadu kada
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********

Annamayya  Govindha Sritha Song Lyrics:

Music Director: M.M.Keeravani
Lyrics Writer: Veturi
Male Singer: S.P.Balasubramanyam,M.M.Keervani,AnandhBattacharya
Female Singer's: Anuradha
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********
govinda sritha
govindasrita gokoola broonda pavana jayajaya paramananda
govindasrita gokoola broonda pavana jayajaya paramananda
harinamame kadoo anandakaramoo maroogavo maroogavo maroogavo manasa
harinamame kadoo anandakaramoo maroogavo maroogavo maroogavo manasa
ranga ranga rangapati ranganadha nee singarale tarachaya sriranganadha
ranga ranga rangapati ranganadha nee singarale tarachaya sriranganadha
ramoodoo raghavoodoo ravikooloo ditadoo bhoomijakoo patiyaina pooroosha nidhanamoo
ramoodoo raghavoodoo ravikooloo ditadoo bhoomijakoo patiyaina pooroosha nidhanamoo
ramoodoo raghavoodoo ravikooloo ditadoo
ram ram sita ram ram sita ram
periginanadoo choodaro pedda hanoomantoodoo
periginanadoo choodaro pedda hanoomantoodoo paragi nana vidyala balavantoodoo
vedamooloo sootimpaga vedookaloo daivaraga adarinchi dasoola mohana narasimhoodoo
chakani taliki changoobhala tana chakera moviki changoobhala
chakani taliki changoobhala tana chakera moviki changoobhala
chakani taliki changoobhala tana chakera moviki changoobhala
chakani taliki changoobhala
chakani taliki changoobhala
kattedoora vaikoonthamoo kanachayina konda tettelaye maheemale tiroomala konda tiroomala konda
kattedoora vaikoonthamoo kanachayina konda tettelaye maheemale tiroomala konda tiroomala konda
tirooveedhoola merasi deva devoodoo
tirooveedhoola merasi deva devoodoo garimala minchina singaramoola todanoo
tirooveedhoola merasi deva devoodoo

brahmamokate para brahmamokate
brahmamokate para brahmamokate para brahmamokate para brahmamokate
tandanana ahi tandananapoore...tandanana bhala..tandanana
para brahmamokate para brahmamokate
tanadanana bhala tanadanana

nindararajoo nidrinchoo nidrayoonokate andanelantoo nidra adiyoo nokate
mendaina brahmanoodoo mettoobhoomi yokate chandaloodoondetti sari bhoomi yokate

brahmamokate para brahmamokate
brahmamokate para brahmamokate para brahmamokate para brahmamokate
tandanana ahi tandananapoore...tandanana bhala..tandanana

kadagi enoogoo meeda kayoo yendokate poodami soonakamoo meeda polayoo yendokate
kadoopoonyoolanoo papakarmoolanoo sarigava jadiyoo srivenkateswaroo namamokate
kadoopoonyalanoo papakarmoolanoo sarigava jadiyoo srivenkateswaroo namamokate

brahmamokate para brahmamokate
brahmamokate para brahmamokate para brahmamokate para brahmamokate
tandanana ahi tandananapoore...tandanana bhala..tandanana
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********

Annamayya Ele Ele Song Lyrics:

Music Director: M.M.Keeravani
Lyrics Writer: Veturi
Male Singer: S.P.Balasubramanyam
Female Singer's: Sujatha,Anuradha
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********
ele ele maradala
vale vale varasala
naccheendee naccheendee na jookoo
neeke eesta sokooloo
eeccheyee paccharoo sogasooloo
chaloo nee totee
aha chaloo nee totee sarasaloo bava

ele ele maradala
vale vale varasala

gatapoo goobbaloo kadalaga kooleekevoo matala tetala maradala
vetaree choopooloo veesooroochoo mooreesevoo vatapoo valapoola varadala
cheeteekee mateekee chenakevoo
cheeteekee mateekee chenakevoo vattee bootakaloo manee pove bava
chaloo chaloo neetotee aha chaloo nee totee sarasaloo bava

ele ele maradala
vale vale varasala

kanoola gantapoo kaveetaloo geeleekevoo na yeda chatoona maradala
padanee patala payeetaloo sareedevoo pallavee padamoola daroovoola
kanteekee vanteekee kaleepevoo
kanteekee vanteekee kaleepevoo enee konte leelalanta kolo bava
aha padooko pata janta padookoona pata jajeepoodota

ele ele maradala
vale vale varasala
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********

Annamayya Dachooko Nee Padalakoo Song Lyrics:

Music Director: M.M.Keeravani
Lyrics Writer: Annamayya Keerthana
Male Singer: S.P.Balasubramanyam
Female Singer's: S.P.Sailaja
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********
dachooko nee padalakoo taga ne cheseena poojaleevee
poochee nee keereetee roopa pooshpamooleeveyaya
dachooko dachooko dachooko
dachooko nee padalakoo taga ne cheseena poojaleevee
poochee nee keereetee roopa pooshpamooleeveyaya
jo achyootananda jojo mookoonda lalee paramananda rama goveenda jojo jojo
ksheerabdee kanyakakoo sreemahalakshmeekeenee
neerajalayakoonoo neerajanam neerajanam neerajanam
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********

Annamayya Bramha Kadeegeena Song Lyrics:

Music Director: M.M.Keeravani
Lyrics Writer: Annamayya Keerthana
Male Singer: Poorna Chandar,Sriram,
Female Singer's: Sujatha,Radhika,K.S.Chitra,Anuradha

********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********
bramha kadeegeena padhamoo
bramha kadeegeena padamoo bramhamoo tane nee padamoo
bramha kadeegeena padamoo bramhamoo tane nee padamoo
bramha kadeegeena padamoo

chelagee vasoodha goleecheena nee padamoo baleetala mopeena padamoo
talakaga gaganamoo tanneena padamoo
talakaga gaganamoo tanneena padamoo balareepoo gacheena padamoo

bramha kadeegeena padhamoo
bramha kadeegeena padamoo bramhamoo tane nee padamoo
bramha kadeegeena padamoo bramhamoo tane nee padamoo
bramha kadeegeena padamoo

paramayogoolakoo pareeparee veedhamoola paramosagedee nee padamoo
teeroovenkatageeri teeramanee choopeena parama padamoo nee padamoo

bramha kadeegeena padhamoo
bramha kadeegeena padamoo bramhamoo tane nee padamoo
bramha kadeegeena padamoo bramhamoo tane nee padamoo
bramha kadeegeena padamoo
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********

Annamayya  Asmadiya Magateemi Song Lyrics:

Music Director: M.M.Keeravani
Lyrics Writer: Veturi
Male Singer: Mano
Female Singer's: K.S.Chitra

********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********
asmadiya magateemi tasmadeeya takadheemi
rangareenchoo sangamaloo bhanga bhangare bhanga
valape itoo dooleepe cheli oyaranga
kadhale ika nadipe kadoo sroongaranga
penoogonda aida neenda rageelindi venela hala

asmadiya magateemi tasmadeeya takadheemi

sapama samaga sagasaneepasa sapama samaga sapama gamama mapani pasanisa
nipanee nee chatoo panee rasaleela ladookoona rajasala panee
ma panee andala panee ghanasalvavamsa rasikarajoo koroo panee
epoodepoodani eda eda kalipe apanee
repani marimapani kshanamapani mapanee
pa_pa_pa pani
pa_ni_sa_ga_sa_ni pani
ma_ma_ma mani
mapane
a panee edo epoode teloopani valapanee

asmadiya magateemi tasmadeeya takadheemi

wo sakhi rekendoo mookhi moodooladoo yoodharangana mookhamookhi
wo sakha madanoovijanaka ai sandeeta koodarali manakoo sandiyika
bootoovoona kokaroochi marigina mana sayata
matiki mogamatapoo sagamataloo yetiki
pa_pa_pa pani
pa_ni_sa_ga_sa_ni panee
ma_ma_ma_ma manee
mapanee
pelikee palakee teche varasakee vayasooke

asmadiya magateemi tasmadeeya takadheemi
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********

Annamayya  Antaryamee Song Lyrics:

Music Director: M.M.Keeravani
Lyrics Writer: Annamayya Keerthana
Male Singer: S.P.Balasubramanyam
Female Singer's: S.P.Sailaja

********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********
antaryamee alaseetee solaseetee eentatee nee saraneede chocheeteenee
antaryamee alaseetee solaseetee
koreena korkeloo koyanee katloo teeravoo neevavee tenchaka
koreena korkeloo koyanee katloo teeravoo neevavee tenchaka
bharapoo pagaloo papapoonyamooloo
bharapoo pagaloo papapoonyamooloo neroopoona bovoo neevoo vadanaka

(antaryamee alaseetee solaseetee eentatee nee saraneede chocheeteenee) - 2

madeelo cheentaloo mayeelaloo manoogooloo vadalavoo neevavee vadanaka
madeelo cheentaloo mayeelaloo manoogooloo vadalavoo neevavee vadanaka
edootane sreevenkateswara venkatesa sreeneevasa prabhoo
edootane sreevenkateswara nee vade adana gacheeteevee atteettanaka

(antaryamee alaseetee solaseetee eentatee nee saraneede chocheeteenee)- 2
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********

Annamayya Govindha GooVindha Song Lyrics:

Music Director: M.M.Keeravani
Lyrics Writer: Veturi
Male Singer: S.P.Balasubramanyam
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********
(yedoo kondala woada woenkata ramana gowoinda gowoinda adeewoo.o
gowoinda gowoinda gowoinda gowoinda gowoinda)- 2
(adeewoo aladeewoo sreehari woasamoo) - 2
padee woeloo seshoola padagala mayamoo
adeewoo aladeewoo sreeharee woasamoo
padee woeloo seshoola padagala mayamoo

(yedoo kondala woada woenkata ramana gowoinda gowoinda adeewoo.o
gowoinda gowoinda gowoinda gowoinda gowoinda)- 2

ade woenkatachala makheelonnatamoo
adeewoo brahmadoola kapooroopamu
adeewoo nityaneewoasa makheelamoonalaku
(woenkataramana sankata harana )-2
narayana narayana
adeewoo neetyaniwoasa makheelamoonalaku
adechoodoodu ademrokoodu ananda mayamoo
adechoodoodu ademrokoodu ananda mayamoo

(adeewoo aladeewoo sreeharee woasamoo) - 2
(yedoo kondala woada woenkata ramana gowoinda gowoinda adeewoo.o
gowoinda gowoinda gowoinda gowoinda gowoinda)- 2
apadha mukroolawoada gowoinda gowoinda

kewoalya padamoo woenkatanaga madeewoo
sree woenkatapateeki seeroolenadi
bhawoeempa sakala sampada roopa madeewoo..adeewoo
woenkataramana sankataharana
bhawoeempa sakala sampada roopa madeewoo..adeewoo
pawoana moolakela pawoana mayamoo

(adeewoo aladeewoo sreeharee woasamoo) - 2
********** Annamayya Movie Telugu Songs Lyrics **********
Annamayya Telugu Movie musical songs composed by M.M.Keeravani and Lyrics Writer's by Veturi, J.K.Bharavi, Annamayya Keerthana. Annamayya Telugu Movie Released on 22nd May 1997.

0 comments:

Post a Comment